Välkommen till Shahrok Masters Chef

Redovisningsbyrå & Rådgivning

Vår omsorg ger dig trygghet, för oss p?Redovisningsbyr?& rådgivning

är det viktigt att du känner dig personligt bemött i alla kontakter med oss

från alla första kontakter och efter dina behov.

Vi är en redovisningsbyrå med komplett service inom redovisning, affärsjuridik och förmedling.

Vi har en speciell tillfredsställelse av att arbeta med alla företagare.

Lång yrkeserfarenhet som revisor och företagskonsult i Sverige.

Tfn & fax: 011-12 70 16, Mobil: 0739 05 93 05, E-postadress: shahrok@hotmail.com

webkam

like

Nygatan 155

602 30 Norrköping